?

Log in

No account? Create an account
sheropvss
09 February 2014 @ 11:24 pm
Aigoo, hôm nay bạn Tường chính thức dời nhà sang đây
Lý do: ôn thi :( cần tập turng :'( huhuhu. Mà phải trách Facebook quá cám dỗ, nên cứ lượn lờ một hồi là chết ngắc trên ấy. Thành ra...Chuyển sang LJ & weibo vậy ^^~ Cũng tiện hóng hớt tình hình trai nhà hơn :)
Blog cá nhân chính thức ra lòòòò.
Nói vậy thôi chứ facebook lâu lâu cuối tuần vẫn lênm, có điều invisible thôi :P hì hì ^_^ Nên mọi ng vẫn có thể để mess inb lại cho Tường ở facebook bònh thường ^_^
Yoroshiku :)
Tags:
 
 
Current Location: My room
Current Mood: Tired
Current Music: Yuuki 100%
 
 
 
sheropvss
Tên mình là Vi Phan, mọi người còn có thể gọi là Yuichan hay Yan-chan cũng được (tên thân mật là "Tường", tại mình là Tường Vi mà ^^). Tên Yui là xuất phát từ việc kết hợp giữa ichiban của mình: Nakajima YUto của JUMP và tên thật của mình: vI => Yui ^^~
 photo 1002894_716258035058373_2014481073_n.jpg
Vài dòng giới thiệu :'3Collapse )
 
 
sheropvss
I'm Vi Phan, everybody can can me Yui-chan or Yan-chan :) (Yui is mixed from my ichiban's name: Nakajima YUto of JUMP and my real name: vI => Yui ^^)
 photo 1002894_716258035058373_2014481073_n.jpg
For more informationCollapse )